LUXURY REAL ESTATE IN CROATIA

Hrvatski zakon o nekretninama

Odredbe Ustava Republike Hrvatske propisuju da stranci u Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama – pod uvjetima propisanim zakonom – koji su propisani Zakonom o imovini.

Ovaj zakon pokazuje da fizičke ili pravne osobe iz Europske unije mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama pod istim uvjetima kao i hrvatske, fizičke ili pravne osobe.

Oprez – Ograničenja nekih vrsta imovine kao što su: poljoprivredno i šumsko zemljište, šume i prirode.

Stjecanje nekretnina u Hrvatskoj može se rješavati na dva različita načina:

  1. a) kao stranu, fizičku ili pravnu osobu ili
  2. b) putem hrvatske pravne osobe

Da biste mogli sklapati ugovor o kupnji nekretnine u Hrvatskoj, kao stranu, fizičku i stranu pravnu osobu u Hrvatskoj trebate porezni broj, koji je OIB broj, koji obično izdaje nadležni porezni ured u roku od 24 sata.

Nakon izdavanja OIB broja moguće je sklapati prodajni ugovor s prodavateljem i potpis ovjeren od prodavatelja kod javnog bilježnika.

Troškovi pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj

Porez na promet nekretnina 3% od kupoprodajne cijene.

Ako nekretnina nije trajno zauzeta ili iznajmljena, to se smatra drugim kućama. Za ovu vrstu turističkih nekretnina potrebno je godišnje plaćati porez na imovinu, što se razlikuje od crkve do sela (oko 5-15 kuna po kvadratnom metru).

Ako se nekretnina redovito unajmljuje, taj se porez odriče.

Ako prodajna cijena odstupa od idealne vrijednosti, porezna tijela mogu procijeniti cijenu.

Upis u zemljišnu knjigu.

Ugovor o odvjetniku košta oko 1-2% od nabavne cijene.

Naknada posredništva 3% kupoprodajne cijene + PDV. (25%) = 3,75%.

Naknade za bilježnika temelje se na naporima, ovisno o tome što imate sve što je ovjereno.

Važne informacije o ugovoru o kupnji

Da bi ugovor o kupoprodaji vrijedio u Hrvatskoj, sve cijene moraju biti u kunama, a ne u eurima.

U Hrvatskoj postoji često predugovor prije stvarnog ugovora o kupnji, predujam od 10%, jer prodavatelj često ima obvezu ispuniti, kao što su: Otkaz hipoteka, koji dokazuje da je građevinsko zemljište, dokazuje da objekt prodaje ima pristup javnom putu, itd. – prije sklapanja stvarnog ugovora o kupnji.

Uobičajeno je za kupca određena sigurnost:

  1. a) rezervacija vlasništva ili / i
  2. b) Hipoteka.

Odobrenje za registraciju nekretnine potom je odmah potvrđeno ugovorom o kupoprodaji, a registracijska dozvola pohranjena je kod javnog bilježnika. Tek kada se ispune sve obveze iz ugovora o kupnji, plaća se puna kupovna cijena. Nakon toga, registracijsko odobrenje izdaje javni bilježnik, a onda se stranac, fizička ili pravna osoba može registrirati kao vlasnik u zemljišnim knjigama. Ugovor o kupoprodaji mora biti u pisanom obliku i potrebno ga je ovjeriti kod javnog bilježnika. Samo kada je ugovor o kupoprodaji registriran u zemljišnim knjigama, strana, fizička ili pravna osoba je stekla vlasništvo.

Međunarodni odvjetnici s iskustvom u području nekretnina u Hrvatskoj preporučuju ovaj postupak.

Energetski certifikati

U 2009. godini uvedena je europska energetska učinkovitost uvođenjem energetskog certifikata za nove zgrade u Hrvatskoj.

Dakle, jedan je dužan imati energetsku dozvolu koju izda ovlaštena osoba.

Isto tako, mora se dokazati da je imovina povezana s kanalizacijom.

Razdoblje postupka za upis u zemljišnu knjigu

Duljina postupka registracije varira od područja do područja. U većim gradovima, registracija imovine može trajati oko 1-2 tjedna, dok u malim gradovima i na otocima može potrajati još dulje. Prijave imaju tendenciju da budu brže na sjeveru Hrvatske nego na jugu.

Važno je da se zahtjev za izmjenu vlasnika podnese nadležnom sudu odmah nakon sklapanja ugovora.

Oprez: Često zemljišna knjiga ne odgovara stvarnim okolnostima. Prije kupnje treba provjeriti stvari kao što su građevinska dozvola, službene veze na vodu i struju i veličina parcele.

Za ovo je odvjetnik apsolutno neophodan.

Dokumenti za upis u zemljišnu knjigu

U Hrvatskoj su potrebni sljedeći dokumenti za kupca u zemljišnim knjigama:

– Ugovor o kupnji ili drugi ugovor o imovinskim pravima u izvorniku ili ovjerenom presliku

– Potvrda (samo izvornik) od lokalne građevinske vlasti da se nekretnina nalazi unutar građevinskog područja.

– dokaz o državljanstvu stranog kupca

– za fizičke osobe: ovjerena kopija putovnice

– za pravne osobe: izvatka iz trgovačkog registra

Osiguranje

Nakon stjecanja, odmah se brinite o dovršenju svih potrebnih osiguranja.

Možemo Vam preporučiti osiguranje od požara, što je najbolje zaključeno kod hrvatskog osiguravajućeg društva.

Kroz moje stručno iskustvo i postojeće kontakte u osiguravajućoj industriji mogu vam savjetovati kao posebnu uslugu savjetovanja.

Osnivanje hrvatske tvrtke za stjecanje nekretnina

prednosti:

– Kod d.o.o. postoji neograničena mogućnost stjecanja zemljišta i šumskog zemljišta / šuma

– porezni razlozi, npr. Ponovno prodaja dionica ne plaća poreze u Hrvatskoj

– Prema hrvatskom zakonu, moguće je i ulaganje u nekretnine u tvrtku za koju ne plaćate porez na promet zemljišta.

Za daljnje informacije o zakladama ili drugim pravnim pitanjima, rado ćemo vam dati kontakte našim profesionalno kompetentnim partnerima.

definicije

Katastar

Slično zemljišnim uredima u Njemačkoj ili Austriji, Katastar je odgovoran za to. B. Granice svojstava za mjerenje. Od pristupanja EU sustav koji je zastario prije nekoliko godina aktualizira se, a oko 90% unosa nije u skladu s zemljišnim knjigama.

Zemljišna knjiga

Nakon što je prodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika i novac je uplaćen, mora se podnijeti zahtjev za upis vlasništva u zemljišnu knjigu. Opisi u kupoprodajnom ugovoru i zemljišnoj knjizi moraju odgovarati.

Pečati

Pečata

Pečati su upisi u zemljišnim knjigama ili katastarima koji ukazuju na to da je prigovor ili druga akcija na čekanju na toj imovini ili planu. Stoga su vrlo važni za potencijalnog kupca. Ako kupite nekretninu koja ima pečat, to može značiti da se pravo vlasništvo može odrediti samo kroz dugotrajan proces.

OIB = porezni broj

OIB broj je osobni identifikacijski broj koji izdaje porezni ured. OIB (osobni identifikacijski broj) treba svakome tko želi sklopiti pravni posao u Hrvatskoj. Zahtjev se može organizirati u odgovarajućoj općini. Obrada u pravilu traje najviše 3 dana. OIB broj mora biti unesen u ugovor o kupoprodaji.

Mi smo tu za vas

Novigradska 30, 52470, Umag, Croatia
Phone  +43 664 157 7475
Phone  +385 95 377 4714
info@makic.eu

Kontaktirajte nas

Mi volimo vaše pristustvo.

Kontaktirajte nas

Subscribe to our newsletter

    Fabular © 2024. All rights reserved.